გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების პირობები:

თქვენ გაქვთ უფლება არ ისარგებლოთ სერვისით, რომლის საფასურიც გადაიხადეთ ვებგვერდზე და მოითხოვოთ თანხის უკან დაბრუნება.

მოთხოვნა უნდა გაკეთდეს შპს ” ავტოგრაფის” (ს/კ 416346635) იგივე ვაკის საცურაო აუზის რეცეფციაში, მისამართზე თბილისი, ჭავჭავაძის 49ბ.

მოთხოვნის დაფიქსირების შემდეგ კომპანიის ფინანსური დეპარტამენტი განიხილავს აღნიშნულ საკითხს და დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში თანხა დაგიბრუნდებათ უკან.